Thói quen – Tạo lập tiềm thức

Thói quen – Tạo lập tiềm thức – Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận” – Khuyết danh. Hầu hết những hình ảnh, thói quen, tính cách,… đều tồn tại và sinh sống bên trong tiềm thức, nơi Read More …

Chăm sóc bản thân – Giả thuyết về cơ thể

Chăm sóc bản thân – Giả thuyết về cơ thể – Thông tin ở đây là nhận định cá nhân, là một giả thuyết chưa được chứng thực. Được đưa ra nhằm mục đích có một cuộc sống tốt đẹp hơn, phục vụ cho phát triển.  

Chăm sóc bản thân – Khuôn mặt khỏe đẹp

Chăm sóc bản thân – Khuôn mặt khỏe đẹp Không đơn thuần chỉ là môt vị trí cụ thể. Để có một khuôn mặt khỏe đẹp, tôi cần chăm sóc mắt, tóc và răng miệng một cách kiên trì và hiệu quả. Ngoài ra, các phụ kiện cũng giúp ít rất nhiều. Chăm sóc tóc Read More …