Book Review – Bản Lĩnh của BS Lê Trọng Đại D1

Sách Bản Lĩnh Review Trang 16-22 #-# Tác giả: BS Lê Trọng Đại Bản Lĩnh là quyển sách khá hay về chủ đề phát triển thân qua cái nhìn của BS Lê Trọng Đại. Tác giả là một người nhiệt huyết, tài năng và thân thiện. Điều mình học được qua 15 phút và 5 Read More …