Sách

Mỗi quyển sách, mỗi trang sách đều là một câu chuyện.

Một câu chuyện thầm lặng mang những những nét riêng tư, không thể nói lên lời.