HAKKA FINANCE (P2) – Bảo hiểm 3F Mutual

1/ Một sản phẩm có thể nói là thành công nhất của #HakkaFinance. #3FMutual là sản phẩm bảo hiểm, đền bù khi máy chủ #MakerDAO tắt hay đồng stablecoin DAI bị depeg Sản phẩm đem lại nguồn thu lớn nhất cho #Guildbank đến giờ 2.1/ Không chỉ vậy, doanh thu liên tục dù chậm rãi Read More …