Chăm sóc bản thân – Giả thuyết về cơ thể

Chăm sóc bản thân – Giả thuyết về cơ thể – Thông tin ở đây là nhận định cá nhân, là một giả thuyết chưa được chứng thực. Được đưa ra nhằm mục đích có một cuộc sống tốt đẹp hơn, phục vụ cho phát triển.  

Chăm sóc bản thân – Khuôn mặt khỏe đẹp

Chăm sóc bản thân – Khuôn mặt khỏe đẹp Không đơn thuần chỉ là môt vị trí cụ thể. Để có một khuôn mặt khỏe đẹp, tôi cần chăm sóc mắt, tóc và răng miệng một cách kiên trì và hiệu quả. Ngoài ra, các phụ kiện cũng giúp ít rất nhiều. Chăm sóc tóc Read More …